Záruka mobility

Novinkou, kterou poskytuje výrobce Škoda Auto a.s., je záruka mobility po dobu životnosti vozidla. Pokud vaše vozidlo bude z důvodu jakékoliv poruchy nepojízdné, budou vám poskytnuty následující služby:

 • pomoc na místě poruchy servisním vozidlem
 • odtažení vozidla k nejbližšímu autorizovanému ŠKODA - obchodníkovi
 • přednostní provedení opravy
 • pokud nebude oprava provedena ten samý den, může vám v případě potřeby ŠKODA - obchodník zajistit jednu z následujících tří možností:
 • přenocování na 1 noc v hotelu pro vás a vaše spolujezdce (bez stravování)
 • zapůjčení náhradního vozidla na nezbytnou dobu - nejdéle do 3 dnů
 • zajištění náhradní dopravy do cíle vaší cesty

Všechny tyto služby vám budou poskytnuty bezplatně. Z bezplatných služeb jsou vyloučeny poruchy způsobené vlastní vinou (např. nedostatek paliva) nebo násilnými vnějšími vlivy (např. havárie). Předpokladem bezplatného poskytnutí všech služeb v rámci záruky mobility je absolvování všech předepsaných servisních prohlídek u autorizovaného dealera ŠKODA - obchodníka po celou dobu provozu vozidla.

 1. Pokud porucha nastane v ČR v běžné pracovní době (cca 7.00 - 16.00 hod.), volejte telefonní číslo nejbližšího ŠKODA - obchodníka. Seznam všech ŠKODA - obchodníků v ČR s telefonními čísly máte v palubní literatuře vašeho vozidla ("Seznam opraven"). Mimo běžnou pracovní dobu nebo o víkendech a svátcích volejte centrálu "ŠKODA Assistance" na tel. 800 600 000. Tato centrála je vám bezplatně k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce. Pro volání ze zahraničí využijte tel. č. 236 090 002.

  Při volání pomoci mějte s sebou servisní knížku příslušného vozidla. Telefonicky je třeba poskytnout následující údaje:

  jméno a adresu majitele vozidla (příp. řidiče) 
  SPZ a barvu vozidla
  základní údaje o vozidle ze servisní knížky (typ a výrobní číslo vozidla) 
  stručný popis poruchy 
  přesné určení místa odstaveného vozidla

 2. Pokud porucha nastane v zahraničí v běžné pracovní době (cca 7.00 - 16.00 hod.), vyhledejte v "Seznamu opraven" telefonní číslo nejbližšího ŠKODA - obchodníka, který vám poskytne nezbytnou pomoc. Mimo běžnou pracovní dobu nebo o víkendech a svátcích volejte centrálu "ŠKODA Assistance" do ČR na tel. 00420 261 104 666. V případě poruchy na dálnici volejte dálniční odtahovou službu.

Petr PřibylVedoucí_servisu_Petr_Přibylvedoucí servisních služeb +420 730 158 501 petr.pribyl@acjc.czservis-skoda@acjc.cz
Tomáš Serbus
servisní technik
+420 730 158 503 serbus@acjc.czServisní_poradce_Serbusservis-skoda@acjc.cz
David Brož, DiS.
servisní poradce
+420 739 099 988 broz@acjc.czServisní_poradce_David_Brožservis-skoda@acjc.cz